top of page

Đội ngũ #ChuyenThoiDich

trân trọng
cảm ơn bạn

Thư Viện Lưu Trữ #ChuyenThoiDich đã nhận được tư liệu và sẽ bổ sung trong thời gian sớm nhất. Chúng mình sẽ chọn ra những nội dung đẹp, những câu chuyện ấn tượng để tặng voucher. Bạn hãy để ý email trong thời gian tới nhé. Hãy cùng nhau tạo nên một cơ sở dữ liệu về lịch sử chống Dịch Covid-19 của Việt Nam bạn nhé!

bottom of page