top of page
BG_TROI_DEN_50.jpeg

Lưu trữ. Chia sẻ.
Chiêm nghiệm. Biết ơn.

Layer 1 2.png

#ChuyenThoiDich là nơi lưu trữ kỷ niệm mùa dịch của bạn, để nhìn lại một giai thoại chống dịch sống động nhất ở Việt Nam.

Ảnh: TuoiTre

Khi mình nghĩ lại thời dịch, bạn nhớ gì? cảm xúc lúc ấy ra sao?

Hãy kể với Chuyện Thời Dịch bằng hình ảnh, âm thanh hay câu chuyện mà bạn có. Chúng ta sẽ cùng lưu trữ một giai thoại chống dịch sống động nhất của Việt Nam.

Để thêm trân trọng cuộc sống.
#ChuyenThoiDich #TranTrong #BinhAn

Ảnh: Rachel Tough

bg_1.jpg
bg paper.jpg

Ảnh: Rachel Tough

Cách gửi tư liệu

đến thư viện lưu trữ

Dù là một bài viết dài hay một bức ảnh / video ngắn, cũng đều làm góp phần làm nên giai thoại chống dịch khó quên của Việt Nam. Đừng ngần ngại email chuyenthoidich.project@gmail.com hoặc inbox #ChuyenThoiDich để gửi tư liệu của các bạn nhé. Chúng tôi sẽ lưu trữ và giới thiệu nó đến Thế Giới:​​

z3786922091472_d1111b1e3eced20032c756a5ac594052.jpg
sky 2.jpg
Thư viện lưu trữ
#ChuyenThoiDich

Xem lại, chiêm nghiệm, và biết ơn.

Ảnh: Lê Thái Hoàng Nguyên

Những câu chuyện thời dịch

bottom of page